آتش گرگر کن

  • 2 قطعه
  • 1:26 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد آتش
آتش روشن شو آتش گر گر کن
دنیای ما را از گرما پر کن
آتش روشن روشن شو
شب را روشن کن
دنیای شب را روشن بر من کن
آتش روشن شو آتش با من باش
در این زمستان هر شب روشن باش

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع