شادی کنیم

  • 1 قطعه
  • 2:52 مدت زمان
  • 15 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد بازی و شادی
خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا رو می دانم
خنده کنم من
دست بزنم من
پا بکوبم من جوانم
در دلم غمی ندارم
زیرا هست سلامت جانم
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم
بیایید با هم بخوانیم
ترانه جوانی را
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع