فصل شادی

  • 1 قطعه
  • 1:35 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه در مورد فصل بهار
بر دشت تشنه
باران می بارد
بذر شادی را
هر جا می کارد
بلبل می خواند
از شوق گلها
از گل می داند
شادی خود را
باران می بارد
از ابر زیبا
می شوید هر دم
سبزه و گل را
می شوید هر دم
سبزه و گل را

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع