پنجره های شادی

 • 9 قطعه
 • 1:59 مدت زمان
 • 14 دریافت شده
ترانه‌های کودکانه‌ی برنامه‌ی برنامه «پنجره های شادی»

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 1:34
  لباس توي خونه فرق مي كنه با بيروناين چيزي رو كه گفتم يادت نره دادا جونلباس كار يه جوره لباس خونه يه جورنگاه كن به سنجاب كه داره مي ياد از دورببين ببين كه سنجاب لباسش از جنس موستدم بلند سنجاب هميشه بالش اوستلباس دكتر ما يه روپوش سفيدهلباسي كه يه لكه روي خودش نديدهزبل لباسي داره قشنگه مثل ماههلباس دوستش كدو ببين كه راه راههحرفي داره درخشان حرف اونو بكن گوشلباس هر كاري رو براي اون كار بپوش
 • 1:52
  دلم براش مي سوزهچقد بهش گفتم سنجاب جونمانقد از بالا نپر پايين نپر رو سر منسنجاب دوست خوب منافتاده از روي درختيكي خبر داده به منسنجابه زخمي شده سختتوي مطب دكتر درد مي كنه دست و پاشهي داره ناله مي كنه مي ياد به گوش من صداشآقاي دكتر اومده يه پارچه بسته به سرشهمسايه ها يكي يكي حلقه زدن دور و برشمنم ميرم مثل همه شيريني با گل مي خرمدسته گل و شيريني رو براي سنجاب مي برمميرم و مي پرسم از او چطوره احوال شماسنجاب دوست خوب من ديگه نباش سر به هواالهي قربونت برم
 • 1:20
  زبل نشسته اينجا كدو كنار اونهزبل چه كاري داره داره كتاب مي خونهبوبو ميون جنگل مي شكنه هيزما روبا اين كارش مي تونه گرم بكنه دادا رونشسته ام من اينجا فكر مريضا هستمهر جا كسي مريضه، فوري در اونجا هستمكاشكي مي شد هميشه همه سلامت باشندوستاي خوب جنگل هميشه راحت باشنهر كسي كاري داره كارشو دوس مي دارهخسته و بي حوصله ست هر كسي كه بيكاره
 • 2:03
  من مي روم با دادا به كوه و دشت و صحراتو اين جنگل زيبا چقد داره تماشابه به به چه بويي داره آخ به به به چه رنگيببين كه پيدا شده چه غنچه‌ي قشنگيبوبو هميشه مي‌خواد هرجايي گل برويدهر گلي كه بخندد دادا آن را مي بويدچه خوشحال و چه شادن هم بوبو و هم داداهاهاها مي خندن هر دو ميون گلها
 • 1:53
  كي بود چي بود كي بود كي بود كجا بودكي بود چي بود كجا بودكي بود كه بيدارم كردخواب بودم و اون اومد بيخودي آزارم كردجناب شير ببخشيد گردوي من بود افتاداومد و اومد تا پايين خواب شما رو پر دادمن به شما قول ميدم كه نكنم اذيتساكت باشم هميشه موقع استراحتاز اين به بعد هميشه مواظبم كه گردووقتي كسي خوابيده نيفته بر سر اومردم آزاري بده چه خواب باشه و چه بيداريادت باشه كه هيچ كس نبينه از تو آزار
 • 1:44
  افتاده توي آئينه عكس دادا با بوبوبوبو داره مي زنه شونه به موهاي اوموهاي دادا امروز تميز و خوش بو شدهرفته حموم و حالا عزيز بوبو شدهكشيده روي دستش كيسه و ليف و صابوندادا داره مي خنده مثل گلاي گلدوناگر حموم نمي رفت دادا تميز نمي شدحالا براي بوبو دادا عزيز نمي شد
 • 2:06
  دنگ و دنگ و دنگ و دنگ صدا كردزنگ تو مدرسه هامي چرخه و مي چرخه و مي پيچه آوازشون تو هوابه به چقد قشنگن اين بچه مدرسه هادارن ميرن سر صف تكي و دوتا دوتابچه ها با هم كف مي زنن مي خوننهمراه هم يك صداميگن مدرسه خوبه شمام بياين بچه هاتوي كلاس بشينيم من اينجا و تو اونجاوقتي معلم اومد با هم بگيم برپا
 • 2:14
  پيچيده باز توي اتاق صداي سرفه هاي منبيدار شدن همسايه ها دوباره از صداي منداغ شده دست و صورتم تب اومده سراغ منمثل گل انار شده باز اين لپاي داغ مندكتر دوا داده به من خوب مي خورم از اون دوامن كه ديگه خسته شدم از دست اين سرفه هااوه اوه اوه اوهيلالالا لالالاي لالادستمالو زود مي گيرم جلوي بيني و دهنچون نمي خوام همسايه ها مريض بشن مانند منغذاي ساده مي خورم تا زار و بيمار نمونمدلم مي خواد كه خوب بشم دوباره آواز بخونم
 • 1:59
  هر كس بايد بشويددست و سر و تنش راعوض كند هميشهلباس و پيرهنش رادادا هميشه دوستهبا صابوني كه خوش بوستبقچه توي دستم لباس حمام اوستليف مي زنه به دستاشليف مي زنه به پاهاشتميز كه شد حوله روزود مي برم من براشدادا كه رفته حمامرو سرشم گرفتهدوباره موي دادابوي گلاب گرفتهماه اومده دوبارهتو آسمون بشينهدادا رو اينجا مثليه دسته گل ببينه

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع