من بهارم

  • 1 قطعه
  • 4:16 مدت زمان
  • 17 دریافت شده
ترانه ی کودکانه درمورد فصل بهار
من بهارم فصل باران
سبز و خرم شاد و خندان
دوست دارم دانه ها را
بازی پروانه ها را
دوست دارم آسمان را
آفتاب مهربان را
دوست دارم روی گل را
رنگ کوه را بوی گل را
دوست دارم ماهیان را
تو چشمه توی دریا پ
دوست دارم هرکجا را
باغ و بستان کوه و صحرا
دوست دارم دوست دارم
من بهارم من بهارم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع