نماز

  • 1 قطعه
  • 3:12 مدت زمان
  • 48 دریافت شده
ترانه ی کودکانه در ستایش خداوند مهربان با برپایی نماز
خدا که خالق ماست
یگانه و بی همتاست
او که ما را آفرید
همه ما را آورد پدید
گفته کنید پیروی
از آنچه گفته نبی
نبی فرموده نماز
نماز پیام آغاز
نمازستون دینه
معراج مومنینه

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:12

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع