کودکان ما آیینه ما 2

 • 6 قطعه
 • 3:25 مدت زمان
 • 112 دریافت شده
ترانه‌های کودکانه‌ی برنامه‌ی «کودکان ما، آیینه ما» که از شبکه اول سیما پخش شد.

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 2:56
  آهاي آهاي بزرگا آهاي پدر مادرا هروقت كه مي شين تنها تو خونه با بچه ها بگين قصه براشون تا ساخته شه فرداشوناز طريق قصه ها ياد مي گيرن بچه ها چطور بايد گوش كنن يا بكنن تماشادور و بر درشت و ريز دقت كنن به هرچيز بجنگن با مشكلات خودشون رو بدن نجات از طريق قصه ها ياد مي گيرن بچه ها از اينجاها و هرجا از آدماي دنيا از اون قديم نديما از حالاها و فردا از خوبي آدما مهر و گذشت اونا از شادي ها از غم ها از كينه ها ستم ها از پستي از شجاعت سربكنيم حكايت از سختي ها از رنج ها رسيدن به گنج ها بگين قصه براشون تا ساخته شه فرداشون
 • 1:42
  از زمين از آسمون از ابر و باد و بارون از ماهي ها از دريا از جنگلا از كوه ها قصه مي ده پر و بال به فكر و ذهن و خيال پخته مي شن بچه ها تو زندگي شون فردا ياد مي گيرن چه چيزا از بد و خوب دنيا آهاي آهاي بزرگا آهاي پدر مادرا هروقت كه مي شين تنها تو خونه با بچه ها قصه بگين براشون تا ساخته شه فرداشون
 • 2:52
  آي بزرگترا آي بزرگترا آهاي پدرا آهاي مادرا وقت زدن واكسن بچه هيچ وقت نبايد فراموش بشه اگه يه وقتي نوبت واكسن ببريد از ياد، مي شه خطرناك براي بچه خيلي هم زياد اگر نزنيد واكسنامون رو درست سر وقت درست سر وقت مي شيم دچار مريضي هاي لاعلاج و سخت لاعلاج و سخت بچه بايستي بشه آماده واكسن براشه يه چيز ساده بايد بدونه دكتر و دوا باعث سلامتي اونه آي بزرگترا آي بزرگترا آهاي پدرا آهاي مادرا بچه بايستي بشه آماده واكسن براشه يه چيز ساده
 • 2:45
  آي بزرگترا آي بزرگترا آهاي پدرا آهاي مادرا خود شماها انتقال مي دين واژه ي ترس رو توي بچه ها هروقت و بي وقت براي كه بشيد لحظه اي راحت لحظه اي راحت بگيره آروم بچه ي سرسخت با ترسي موهوم مي ندازيد اونو به خوف و وحشت به خوف و وحشت از هراس طفلك مي شه دچار دل درد و سردرد مي گيره لكنت ناسالم مي شه در او شخصيت كشته مي شه حس خلاقيت از ترس لولو غول و ديو و روح ديگه نداره آروم و قرار تو اضطراب و اوهام گرفتار رنجور و بيمار رنجور و بيمار اين رو بدونيد اين رو بدونيد بي هيچ دليل و برهان و علت بچه رو از هيچ چي نترسونيد
 • 3:32
  آي بزرگترا آي بزرگترا آهاي پدرا آهاي مادراتعريف بكنين برا بچه ها وقتي اومدن اونا به دنيا چقدر بودن كوچيك و نحيف مثل عروسك خوشگل و ظريف تو دهناشون يه دندون نبود گرسنه مي شدن خيلي زود به زود فكري نداشتن اصلا توي سر فقط مي خوردن از شير مادربعد دراوردن دندون هاي پيش همه ش مي زدن به هرچيزي نيشراه مي افتادن هي چار دست و پاحمله مي كردن به ظرف غذابعد ياد گرفتن اسم دو آشنا همه ش مي گفتن مامان و بابابعد دولا دولا واستادن رو پاياد گرفتن و افتادن به راه بله بزرگا تعريف بكنيد برا بچه ها برا بچه ها وقتي اومدن اونا به دنيا بزرگ نبودن اونا مثل حالاها تعريف بكنيد برا بچه ها
 • 3:25
  آي بزرگترا آي بزرگترا آهاي پدرا آهاي مادرا همه بچه ها خوش شون مي ياد از نقاشي ها دوست دارن اونا ترسيم بكنن احساسشو رو از دور و برها با شور و شعف اونا رو بدن نشون به ماها نشون به ماهامواظب باشيد نباس بگيريد از اونا ايراد از اونا ايراد به نقاشيشون نبايستي داشت اصلا انتقاد اصلا انتقاد كه به نقاشيش سخت دل مي بنده نقاشي اون باعث خنده نقاشي چه خوب ذهن بچه رو مي ده پرورش مي ده پرورش به تخيل و نگاه اون مي ده گسترش سعي كنيد شما فراهم كنين امكانات خوب برا بچه ها تا ترسيم كنن با احساسات پاك خودشون زندگي ما تا بشه بعدها ذهن شون خلاق بسازن فردا بسازن فردا

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع