زیارت امام رضا(ع)

  • 1 قطعه
  • 1:15 مدت زمان
  • 60 دریافت شده
دیگر نمانده چیزی
تا شهر خوب مشهد
چیزی نمانده زیرا
بوی رضا می آید
دیگر نمانده چیزی
تا شهر خوب مشهد
چیزی نمانده زیرا
بوی رضا می آید
ما یک شبانه روز است
مهمان جاده هستیم
از اصفهان می آییم
یک خانواده هستیم
رنگین کمان شادی است
در چشم های مادر
حال پدر عجیب است
شاید شده کبوتر
می بینم از همین جا
آن گنبد طلا را
حس می کنم دوباره
عطر فرشته ها را
اکنون پدر به من گفت
خوشحال باش نیرو
زیرا تو نیز هستی
یک زائر کوچولو

هم خوانی کودکان با عنوان زائر کوچولو


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع