گردباد، طوفانی قیف مانند

  • 1 قطعه
  • 4:48 مدت زمان
  • 329 دریافت شده
«گردباد» در حقیقت همان فعالیت توفان تندری بسیار نیرومند است. به جز بادهای شدید و توانمندی که این پدیده تولید می‌کند، ویرانی ساختمان‌ها تا حدی در اثر انفجار، همراه با این پدیده است.
گردباد نوعی طوفان شَدید است که در آن باد به دور یک قسمت مرکزی می چرخد و حرکت مارپیچی را به وجود می آورد. وقتی دمای هوا در یک منطقه کوچک، بسیار افزایش پیدا کند، فشار هوا کم می شود. در این حالت هوا از اطراف به طرف این منطقه جریان پیدا می کند تا خلأ ایجاد شده را پر کند؛ به همین خاطر باد در آن منطقه به صورت چرخشی به وجود می آید. به این ترتیب هوای گرم به سرعت بالا می رود و ابری قیف مانند به وجود می آید که به آن گردباد می گویند...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع