«پانگه آ» قاره ای عظیم

  • 1 قطعه
  • 6:10 مدت زمان
  • 403 دریافت شده
حدود 200 میلیون سال پیش، همه خشکی های کره زمین یکپارچه و متصل بوده اند. نام این خشکی « پانگه آ » نام داشته که بعد از گذشت چند میلیون سال به دو قاره بزرگ، به نام های «لورازیا» و «گندوانا» تقسیم شده است.
مساحت دو قاره «لورازیا» و «گندوانا» تقریبا برابر بوده و دریایی به نام «تتیس» میان قاره آن دو قرار داشته است. حدود 115 میلیون سال قبل، جدا شدن قاره ها شروع شد. اول، آفریقا و هندوستان جدا شدند. در حدود 65 میلیون سال قبل، آفریقا از هندوستان و ماداگاسکار از آفریقا جدا شد، در حالی که آمریکای جنوبی و استرالیا به هم متصل بودند؛ بالاخره حدود 40 میلیون سال قبل، استرالیا جدا شد. بنابراین «لوراسیا» به قاره آسیا، اروپا و آمریکای شمالی تقسیم شد و «گندوانا» به استرالیا، آفریقا، منطقه عربی، هندوستان، آمریکای جنوبی و قطب جنوب تقسیم شد...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع