راز گل سرخ

  • 1 قطعه
  • 12:48 مدت زمان
  • 37 دریافت شده
بهار بود و باغچه پر از گل های رنگارنگ بود.
گوشه باغچه یک گل سرخ، تنهای تنها نشسته بود.
یک شاپرک هم برای گل ها آواز می خواند. گل ها او را دوست داشتند.
اما گل سرخ تنها بود و در دلش یک راز داشت ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع