لیوان شیر مهربان

  • 1 قطعه
  • 12:55 مدت زمان
  • 37 دریافت شده
لیوان های شیر در کارخانه، پشت سر هم تولید می شدند.
یکی از لیوان قل خورد و بیرون رفت.
لیوان پر از شیر آواز می خواند:
من که خیلی مفیدم
مانند برف سفیدم
هر کی منو بخوره
قوی و پر زور می شه
قوی مثل شیر می شه

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع