چشمه‌های آب گرم، نشانه‌ای از انرژی گرمایی زمین

  • 1 قطعه
  • 4:59 مدت زمان
  • 287 دریافت شده
امروزه ما برای تأمین نیازهای خود باید از انرژی های تجدید پذیر کمک بگیریم زیرا انرژی های فسیلی رو به اتمام هستند و تنها انرژی های تجدیدپذیر هستند که به کمک ما می آیند. یکی از روش های نوین، استفاده از انرژی «زمین گرمایی» است....
انرژی حاصل از گرمای زمین برای تولید برق، حرارت منزل و مصارف صنعتی قابل استفاده است. اگر چه هزینه ساخت نیروگاه با حرارت زمین زیاد است ولی هزینه انرژی آن خیلی کم است و در حقیقت مجانی است. چنین نیروگاه‌هایی آلودگی کم‌تر و مساحت کمی را اشغال می‌کنند. از لحاظ زیست محیطی مهمترین سود بهره‌گیری از انرژی زمین گرمایی این است که تمامی فعالیت‌ها در نیروگاه صورت می گیرد و مانند انرژی های فسیلی و هسته‌ای نیاز به ترابری، انبارش، معدن کاری و… ندارد بدین ترتیب انرژی بسیار کمتری مصرف می کند. از معایب آن می توان به تولید زمین لرزه و غیره اشاره نمود....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع