احکام استفاده بدون اجازه از وسایل دیگران چیه؟

  • 1 قطعه
  • 14:02 مدت زمان
  • 80 دریافت شده
استفاده بی اجازه از اموال دیگران درست نیست. از دیدگاه اسلام غَصب و استفاده از مال دیگران حرام شمرده شده. در نظر بگیرین اگه کسی بدون اجازه شما به اموالتون دست بزنه چه حالی پیدا می کنین؟ دیگران هم مثل شما نسبت به اموالشون حساسن و حق دارن.
پرنیا هر روز از پیش دبستانیش می یاد خونه مامان جون. پرنیا دختر کنجکاویه که یه عالمه سوال توی ذهنشه. این بار پرنیا می خواد بدونه چرا نباید بدون اجازه از وسایل کسی استفاده کنه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع