اگه وسط نماز خوابمون ببره یا چیزی بخوریم، چه حکمی داره؟

  • 1 قطعه
  • 16:24 مدت زمان
  • 72 دریافت شده
اگه در بین نماز غذایى رو که لاى دندون ها مونده فرو ببریم نمازمون باطل نمى‏ شه، ولی اگه قند یا شکر و مانند اینها در دهان مونده باشه و در حال نماز کم کم آب بشن و فرو برن نمازمون اشکال پیدا مى‏ کنه....
پرنیا یکی از دختر خانومای خوب و دوست داشتنیه که خیلی دلش می خواد احکام دین اسلام رو به خوبی یاد بگیره. یکی از همین احکام، احکام مربوط به نمازه؛ این که اگه وسط نماز خوابمون ببره یا چیزی بخوریم، چه حکمی داره؟
این اتفاق برای پرنیا افتاده و اون سر نماز صبح خوابش برده. پرنیا نمی دونه حکم این موضوع که اگه سر نماز خوابمون ببره، چیه؛ به همین دلیل قراره که مامان جون به طور کامل جوابشو براش توضیح بده....

صداها

اطلاعات تکمیلی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع