کیف مناسب برای مدرسه

  • 1 قطعه
  • 4:56 مدت زمان
  • 32 دریافت شده
مورچه جان کیفی برای مدرسه انتخاب کرده است که سنگینه و مناسب نیست و شانه های مورچه جان دردگرفته.
در این برنامه از ماجراهای فیل و مورچه، دکتر پورکیانی به این نکته مهم اشاره می کند، که بچه ها و والدینشان باید برای خریدن کیف مدرسه به استاندارد بودن کیف تو جه کنند. بهتر است کیف ها دو بنده و سبک و اندازه باشند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع