حس بینایی

  • 1 قطعه
  • 8:57 مدت زمان
  • 35 دریافت شده
بینایی حسی است که به ما اجازه می دهد ببینیم. ما برای دیدن از چشم ها استفاده می کنیم و این عضو مانند دوربین عمل می کند. تصاویر به داخل چشم های ما می آیند و از طریق رشته های عصبی به مغز می روند....
این حس که از جهتی مهم ترین حس در میان حواس حیوان و انسان محسوب می شود به منظور درک اشیایی است که با بدن تماس نداشته و دورند. حس بینایی همچون ابزاری است که جهت را درک می کند؛ البته این حس، محدودیت هایی هم دارد، چنان که پشت دیوار و آن چه را پوشیده است احساس نمی کند و خطرات آن ها با حواس دیگر ادراک می شود....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع