شش دانگ صدا!

  • 1 قطعه
  • 7:28 مدت زمان
  • 19 دریافت شده
در موسیقی ایرانی از اصطلاح «شش‌ دانگ» برای توصیف خواننده‌ ای که توانایی بالایی دارد استفاده می‌شود. بر این اساس، یک خواننده می‌ تواند صدای شش‌ دانگ داشته باشد اگر گستره صوتی او دست کم دو و نیم اُکتاو باشد....
از قدیم به خواننده ای توانایی خوندن 3 اکتاو را داشت خواننده شش دانگ می گفتند. هر اُکتاو ( 8 نت) را شامل می شود ، و هر دانگ هم معادل (4 نت) است، پس در کل می شود ( 24 نت). دو نُت این وسط مشترک اند و حذف می شوند؛ پس به عبارت صحیح تر هر خواننده ای ک 22 نت را بتواند بخواند خواننده شش دانگ می گویند....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع