حضور ایران در جام‌ جهانی

  • 1 قطعه
  • 8:26 مدت زمان
  • 99 دریافت شده
ایران شش دوره در جام‌‌‌‌جهانی حضور داشته‌‌است. در جام‌‌‌جهانی 1978 ایران چهاردهم شد و در مرحله‌ی گروهی با دو باخت و یک تساوی حذف شد. در سال 1998 ایران بیستم شد و با یک برد و دو باخت در مرحله‌ی گروهی حذف شد.
در سال 2006 ایران بیست‌وپنجم شد و با یک تساوی و دو باخت در مرحله‌ی گروهی حذف شد. در سال 2014 ایران بیست‌وهشتم شد و با یک تساوی و دو باخت در مرحله‌ی گروهی حذف شد. در جام‌جهانی 2018 ایران با یک برد، یک تساوی و یک باخت در مرحله‌ی گروهی حذف شد و عنوان هجدهم جهان را کسب کرد... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع