فلزیاب

  • 1 قطعه
  • 10:40 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
«فلزیاب» وسیله‌ای است که برای پیدا کردن اجسام فلزی پنهان یا گم‌شده‌ی درون زمین، دیوار یا اجسام دیگر به کار گرفته می‌شود. فلزیاب‌ها میدان مغناطیسی را در اطراف دیسک جست‌وجوگر خود ایجاد می‌کنند.
دستگاه‌های فلزیاب‌ میدان مغناطیسی را در اطراف دیسک جست‌وجوگر خود ایجاد می‌کنند. زمانی که جسم فلزی در محدوده‌ی میدان مغناطیسی قرار بگیرد، شدت میدان مغناطیسی تغییر می‌کند و دستگاه فلزیاب با این تغییرات متوجه وجود فلز در اطراف دیسک خود خواهد شد و آن را اطلاع می‌دهد. هرچقدر شدت میدان مغناطیسی تولیدشده توسط دستگاه بیشتر باشد، عمق کشف فلز بیشتر خواهد بود. عمق کاوش توسط فلزیاب با توجه به اندازه، شکل و جنس فلز تغییر می‌کند، یعنی کمتر یا بیشتر می‌شود... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع