دلیل تغییر رنگ برگ در پاییز

  • 1 قطعه
  • 13:55 مدت زمان
  • 7 دریافت شده
در پاییز، به‌دلیل تغییر در میزان نور درطول روز و تغییر دما، برگ‌ها فرآیند تولید غذا را متوقف می‌کنند؛ سبزینه تجزیه و رنگ سبز ناپدید می شود. درنهایت رنگ‌های زرد تا نارنجی در برگ‌ها نمایان می‌شوند و شکوه پاییزی فضا را در بر می‌گیرد.
در بهار و تابستان، درختان برگ‌ریز (درختانی که برگ‌های خود را زمستان از دست می‌دهند) برگ‌هایی درمی‌آورند که به‌عنوان کارخانه‌ی غذای آن‌ها در این فصل عمل می‌کنند. برگ‌ها دارای «کلروفیل» یا «سبزینه» هستند، ماده‌ای شیمیایی که رنگ سبز به برگ‌ها می‌دهد و غذای موردنیاز درخت را می‌سازد. سبزینه انرژی نور خورشید را به شکر و نشاسته تبدیل می‌کند تا از طریق آن به همه‌‌جای درخت غذارسانی کند. این فرآیندی است که به نام «فتوسنتز» شناخته می‌شود... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع