پیراهن قشنگی برای گنجشک

  • 1 قطعه
  • 12:50 مدت زمان
  • 33 دریافت شده
پاییز شده بود و گنجشک کوچولو دلش برای تابستان تنگ شده بود.

هوا سرد بود و گنجشک به یک قبا احیتاج داشت.
یک روز یک دانه ی پنبه با باد آمد و آمد تا به گنجشک رسید ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع