نقشه برداری زمینی

  • 1 قطعه
  • 7:09 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
تهیه نقشه با استفاده از ابزارهای اندازه گیری زمینی و با عملیات میدانی «نقشه برداری زمینی» نامیده می‌ شود. در این روش بطور کلی با اندازه گیری طول ها، زوایا و اختلاف ارتفاع و شکل و ابعاد عوارض، مشخص شده و ترسیم می‌ شوند....
همان طور که می دانید، یکی از پُر زحمت ترین و حساس ترین حوزه های کاری مهندسی عمران، کار نقشه برداری است که مهارت و توانایی خاصی می خواهد. نقشه‌ برداری دو مرحله دارد اندازه گیری یا محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از دستگاه‌ ها و روش‌ های مختلفی استفاده می‌ شود تا داده‌ های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار به صورت های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) و یا رقمی (مانند جدول‌ ها، مدل‌ های رقمی زمین) ارائه می‌ گردد. به علت وسعت زیاد نقشه‌ برداری تقسیمات مختلفی برای آن در نظر گرفته‌ اند که نقشه برداری زمینی نوعی از آن است....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع