دانی کوچولو

  • 1 قطعه
  • 10:07 مدت زمان
  • 25 دریافت شده
در یک روز گرم تابستان که دانی کوچولو از تخم بیرون آمده بود، رفت تا از کسی بپرسد مادرش کجاست.
دایناسور کوچولو نمی دانست که کیست. حیوانات دور او جمع شدند و هیچ کس دانی کوچولو را نمی شناخت. دانی کوچولو ناراحت شده بود و تصمیم گرفت دنبال مادرش برود.

داستان "دانی کوچولو" در شبکه رادیویی سلامت تهیه و تولید شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع