صابون

  • 1 قطعه
  • 1:46 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
بچه‌ها! وقتی دست و روتون رو با صابون می‌شورید، این شعر رو هم می‌تونید بخونید.
دوستم با دستت
دوستم با مویت

می‌زنی من را گاه
به سرت، بر رویت

کوچکم من، اما
قدرتم بسیار است

درد و بیماری از
کار من بیزار است

می‌شناسی من را؟
اسم من «صابون» است

دل بیماری از
دست من پرخون است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع