چه کنم چیکار کنم؟ جوراب

  • 1 قطعه
  • 1:33 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
من اصلاً جوراب پیف پیفی دوست ندارم.
جورابم لک لکی و کثیف شده
پر بوی پیف شده

پای من جورابم‌و دوست نداره
چه کنم چیکار کنم؟

ادامه دارد... .

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع