وقت مدرسه

  • 1 قطعه
  • 1:39 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
شما هم وقتی می‌خواین برید مدرسه دنبال وسایلتون می‌گردین؟
لنگه‌ی جورابم بیا
قمقمه‌ی آبم بیا

مدادتراش و پاک‌کنم
من بی شما چیکار کنم؟

دفتر و درس و تکلیفم
نیستی چرا توی کیفم

قایم‌باشک‌بازی بسه
می‌خوام برم به مدرسه

روپوش من رفتی کجا؟
هرکجا هستی زود بیا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع