وقت نماز است

  • 1 قطعه
  • 1:19 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
بچه‌ها وقت نماز شده. یادتون نره‌ها ... این شعر رو بشنوید و بخونید.
پیش از تو برخاست
از خواب بلبل

بیدار گشته
هم غنچه هم گل

با جیک‌جیکش
گنجشک زیبا

پیش از تو گفته
شکر خدا را

شب را سپیده
بر خاک افکند

وقت نماز است
برخیز فرزند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع