از تاریخ بشنویم

  • 1 قطعه
  • 16:48 مدت زمان
  • 71 دریافت شده
در این برنامه، سرود، شعر، طنز و گفت و گو، و از تاریخ می شنوید.
یادگرفتن تاریخ و دانستن تاریخ سرزمین مان باعث می شود ما ریشه های خودمان را خوب بشناسیم. شناختن گذشته ی ما برای ما بهتر است.
در این برنامه از شهر اصفهان و پایتخت های صفویان می شنوید ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع