حیاط خلوت

  • 1 قطعه
  • 14:16 مدت زمان
  • 60 دریافت شده
در این جٌنگ کودکانه، گفت و گو، سرود، شعر بهاری، داستان کهن و لطیفه می شنوید.
شناختن تاریخ، بناهای تاریخی و فرهنگی کشورمان برای همه ی ما لازم است. زیرا با شناختن تاریخ و فرهنگ کشورمان احساس بودن و زنده بودن می کنیم و با هر بادی نمی لرزیم.
پس کشورمان را بهتر بشناسیم.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع