چگونگی شکل گیری فرهنگ مناسب جهت کارآفرینی کودکان

  • 1 قطعه
  • 25:42 مدت زمان
  • 244 دریافت شده
خانواده می تواند عنصرِ پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خودش تزریق کند. به شکلی که فرد و جامعه، در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب های نوآورانه شکل گیرد...
برنامه ی کارآفرینان کوچک که در سال 1393 از رادیو اقتصاد پخش شده است، با حضور کارشناسان زبده سعی در شکل گیری فرهنگ مناسب جهت ایجاد خلاقیت و کارآفرینی از دوران کودکی در کودکان را دارد. از آنجایی که در جوامع سنتی مردان نقش نان آوری و زنان نقش خانه داری و تربیت فرزندان را به عهده داشتند، انتقال ایده ی کسب و کار، بیشتر از طرف مرد صورت می گرفت و چون سن تحصیل در آن جوامع بسیار کوتاه بود، فرزندان ذکور خانواده جذب کسب و کار پدر می شدند. بر این اساس چنین کودکانی خیلی زود با بافت و ساختار جامعه آشنا می شدند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع