مشارکت آموزش و پرورش در رشد اقتصادی کودک

  • 1 قطعه
  • 23:54 مدت زمان
  • 226 دریافت شده
اگر قرار باشد بار دیگر از نو کودکم را تربیت کنم، چه راهی را می پیمودم؟ بی شک همه ی ما تلاش می کردیم با ساختن خانه ای امن، به او یاد بدهیم چگونه خانه ای امن برای کودک فردایش بسازد و با نثار عشق، اعتماد بنفس او را پرورش می دادیم...
برنامه ی کارآفرینان کوچک که در سال 1393 از رادیو اقتصاد پخش شده است، با حضور کارشناسان زبده سعی در شکل گیری فرهنگ مناسب جهت ایجاد خلاقیت و کارآفرینی از دوران کودکی در کودکان را دارد. این برنامه به این نکته اشاره دارد که برای ارتقای کیفیت زندگی دانش آموز در آینده و ایجاد ذهنی خلاق و کارآمد، می بایست مدرسه و والدین با دادن نقش هایی به او، قدرت تصمیم گیری و ارائه ی راه حل مناسب در موقعیت های مختلف را در دانش آموز تقویت کرده که این موضوع خود به تنهایی نیاز به آموزش های مکرر از جانب والدین و مدرسه خواهد داشت.

صداها

اطلاعات تکمیلی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع