آیا می دانید نقش حرکت انتقالی زمین در ایجاد فصول چیست؟

  • 1 قطعه
  • 7:16 مدت زمان
  • 123 دریافت شده
«حرکت انتقالی زمین» همان حرکت زمین به دور خورشید حول مدار بیضی شکل است و چون خورشید در یکی از کانون های این بیضی قرار دارد، فواصل زمین نسبت به خورشید در تمام نقاط روی این مدار یکسان و مساوی نیست....
در طول مدار بیضی شکل گردش به دور خورشید چهار نقطه اهمیت زیادی دارد و در حقیقت پدیده های ناشی از حرکت انتقالی زمین در همین چهار نقطه ایجاد می شود. یکی از این چهار نقطه اعتدال بهاری است که در این نقطه گردش زمین در وضعیتی است که اشعه خورشید به طور عمودی در محل استوای زمین می تابد که در این حالت مقدار نور تابشی به دو نیمکره شمالی و جنوبی برابر بوده و طول مدت شب و روز نیز در دو نیمکره مساوی است و دایره روشنایی کاملا از محل دو قطب شمالهۀ شمالی احساس می کنند خورشید به نیمکره شمالی نزدیک تر می شود و نور و حرارت آن در این نیمکره بیشتر و در نیمکره جنوبی کمتر می گردد و از نیمکر جنوبی فاصله می گیرند. این روند تا سه ماه ادامه دارد و پس از سه ماه زمین در نقطه دیگری به نام «نقطه انقلاب تابستانی» قرار می گیرد....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    سلام این آیا میدانید عالیه
دسترسی سریع