رودخانه ای که هیچ کس از آن زنده بیرون نمی آید!

  • 1 قطعه
  • 8:37 مدت زمان
  • 96 دریافت شده
در شهر «یورک شایر» انگلیس جایی در بین «برج باردن» و «بولتون اِبِی» یکی از خطرناک ترین تله های پنهان طبیعی قرار دارد، تله ای که هیچ کسی آن را نمی بیند و هر کسی که به داخل آن بیفتد را به طور مخفیانه ای می بلعد و زنده نمی گذارد!...
رودخانه ها با اینکه از زیباترین چشم اندازهای طبیعی اند اما گاهی خطرناک می شوند. می خواهیم درباره رودخانه ای در انگلیس حرف بزنیم، جریان کوچکی از آب که با دیدنش باور نمی کنید خطرناک باشد اما در کمال تعجب هر کسی که به داخل آن بیفتد زنده بیرون نمی آید و حتی جسدش هم پیدا نمی شود. از یک جریان کوچک کوهستانی حرف می زنیم، جریانی که با نزدیک به 2 متر عرض به نظر بسیار بی خطر می آید و به «بولتون استرید» معروف است....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    خوب بود و عالی عالی
دسترسی سریع