آیا می دانید چرا نصف النهار مبدأ از گرینویچ عبور می کند؟

  • 1 قطعه
  • 9:13 مدت زمان
  • 113 دریافت شده
«نصف‌ النهار مبدأ» به‌ عنوان یک خط فرضی، سیاره زمین را به دو نیمکره‌ غربی و شرقی تقسیم می‌ کند. این نصف‌ النهار مرجعی برای تعیین ساعت جهانی محسوب می‌ شود....
خط گرینویچ نمادی از نصف‌ النهار تاریخی مبدأ در جهان با طول جغرافیایی صفر است. هر نقطه بر روی زمین برحسب فاصله‌ آن تا غرب و شرق این خط محاسبه می‌ شود. این خط به‌ نوبه‌ خود نیز زمین را به دو نیمکره‌ غربی و شرقی تقسیم می‌ کند؛ درست شبیه به «خط استوا» که زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی نصف می‌ کند. اگر در بالای این خط بایستید و دو پای خود را در دو طرف آن قرار دهید، شما دقیقا بر اساس خط نصف‌ النهار مبدأ، در میانه‌ نیمکره‌ غربی و شرقی قرار گرفته‌ اید....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    عالی بود 👌👌👌
  • کاربر مهمان
    خوب بود
دسترسی سریع