خانه ی مرد دروغگو آتش گرفت

  • 1 قطعه
  • 5:05 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
بچه‌ها! مردی بود که دلش می‌خواست بی‌جهت دروغ بگه! می‌دونید چرا؟

مرد دروغ‌گو همیشه به پشت‌بام می‌رفت و فریاد می‌زد: آهای مردم! کمک! خونه‌ی من آتش گرفته! کمک! آتش!

خب. حکایت رو بشنوید تا بدونید چه اتفاقی برای این مرد افتاد... البته حکایت این مرد بعدها تبدیل به مثَل شد و سرِ زبان‌ها افتاد. اردشیر منظم هم حکایت این مثَل رو در برنامه‌ی «راز مثل‌های ما» برای ما تعریف کرد.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع