زنگ آغاز بهار

  • 1 قطعه
  • 2:40 مدت زمان
  • 290 دریافت شده
آفتاب مهربان، تاج گل بر سر زده
فصل تابستان گذشت، نوبت مهر آمده
کیف های پر کتاب، کفش های بی قرار
می رسد از نو به گوش، زنگ آغاز بهار
ترانه به مناسبت بازگشایی مدارس

آفتاب مهربان، تاج گل بر سر زده
فصل تابستان گذشت، نوبت مهر آمده
کیف های پر کتاب، کفش های بی قرار
می رسد از نو به گوش، زنگ آغاز بهار
خسته از خواب و خیالم خسته از خمیازه ام
می وزد بوی بهار از کتاب تازه ام
توی باغ مدرسه های و هوی دوستی ست
دست های ما پر از رنگ و بوی دوستی ست
آشنایی های نو، دوستی های قدیم
کیف و کفش من کجاست، مدرسه ما آمدیم


آهنگساز: مجید شمسایی
شاعر: قیصر امین پور

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع