نماز شاپرکا

  • 1 قطعه
  • 2:12 مدت زمان
  • 345 دریافت شده
چادر نماز مامانی
پر شده از گل های دسته دسته
رو هرگلی یک شاپرک نشسته
مامان جونم وقتی نماز می خونه
روی زمین می شینه و پا می شه
ترانه در وصف نماز

چادر نماز مامانی
پر شده از گل های دسته دسته
رو هرگلی یک شاپرک نشسته
مامان جونم وقتی نماز می خونه
روی زمین می شینه و پا می شه
بال و پر شاپرکها بسته می شه، وا می شه
شاپرکا روی گلها می تونن
مثل مامان جونم نماز بخونن
چادر نماز مامانی
پر شده از گل های دسته دسته
رو هرگلی یک شاپرک نشسته


آهنگساز: صمد جلالیان
شاعر: اسدالله شعبانی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع