امید بچه ها

  • 1 قطعه
  • 2:23 مدت زمان
  • 572 دریافت شده
خدا خدای مهربان، خدای خوب و آشنا
خدای چشمه و چمن، خدای سبزه زارها
کسی که بال می دهد به این پرنده ها تویی
کسی که باز می کند زبان جوجه ها تویی
ترانه با موضوع خداوند

خدا خدای مهربان، خدای خوب و آشنا
خدای چشمه و چمن، خدای سبزه زارها
کسی که بال می دهد به این پرنده ها تویی
کسی که باز می کند زبان جوجه ها تویی
تویی که داده ای به من زبان و پا و دست و سر
دو تا فرشته داده ای به نام مادر و پدر
کسی که یادش از دلم نمی شود جدا تویی
خدای خوب و مهربان، امید بچه ها تویی

آهنگساز: فهیم ممتازی
شاعر: حمید هنرجو

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع