پنجره ای رو به خدا

  • 1 قطعه
  • 4:04 مدت زمان
  • 277 دریافت شده
هرصبح برمی خیزم از خواب
با یک نوای آسمانی
مادر صدایم می زند باز
با آیه های مهربانی
ترانه ی کودکانه با مضمون نماز


هرصبح برمی خیزم از خواب
با یک نوای آسمانی
مادر صدایم می زند باز
با آیه های مهربانی
مادر کنار بستر من
می خواند آیات خدا را
تا روز من آغاز گردد
با یک طلوع خوب و زیبا
با مادرم می گویم ای کاش
یک پنجره رو به خدا بود
یک پنجره اندازه ی عشق
بین خدا و قلب ما بود
مادر به من می گوید آرام
یک پنجره پیوسته باز است
رو به خدای خوب و دانا
آن پنجره تنها نماز است

آهنگساز: فهیم ممتازی
شاعر: فلورا تاجیکی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع