وقت نماز است

  • 1 قطعه
  • 2:00 مدت زمان
  • 423 دریافت شده
صبح است صبح است الله اکبر
برخیز از جا یکبار دیگر
پیش از تو برخواست از خواب بلبل
بیدار گشته هم غنچه هم گل
ترانه ی کودکانه با موضوع نماز

صبح است صبح است الله اکبر
برخیز از جا یکبار دیگر
پیش از تو برخواست از خواب بلبل
بیدار گشته هم غنچه هم گل
با جیک و جیکش گنجشک زیبا
پیش از تو گفته شکر خدا را
شب را سپیده بر خاک افکند
وقت نماز است برخیز فرزند

آهنگساز: ساسان جمالیان
شاعر: مصطفی رحماندوست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع