نبرد با دیوها

  • 1 قطعه
  • 17:48 مدت زمان
  • 72 دریافت شده
در این برنامه، نمایشف داستان، معرفی کتاب و سرود می شنوید.
دلم می خواد یه گره کورباشم و برم پیش مار و بهش بگم منو باز کن و اون بگه: من که دوست ندارم.
یا این که برم پیش هزارپا و بهش بگم منو باز کن و اون نتونه و من یه عالمه بخندم ... یه گره کور بدجنس. ولی نه ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع