تابستان آمده

  • 1 قطعه
  • 15:04 مدت زمان
  • 92 دریافت شده
در این برنامه، سرگرم شوید.
شعر، سرود، داستان، نمایش و معرفی کتاب رادر این برنامه می شنوید.در این برنامه حکایتی از قابوسنامه می شنوید.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    این خیلی عالیه
دسترسی سریع