شاهی که نقاشی را دوست داشت

  • 1 قطعه
  • 17:34 مدت زمان
  • 112 دریافت شده
در این برنامه، سرود، شعر، طنز، داستان کهن و گفت و گو می شنوید.
پادشاهی بود که نقاشان و نقاشی را دوست داشت. روزی پادشاه متوجه شد که تعدادی از نقاشان رومی و چینی دور هم جمع شده اند و بحث و گفت و گو می کنند. نقاشان رومی و چینی، هر کدام خود را برتر می دانشتند. پادشاه حرف های آنها را شنید و پیشنهادی داد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع