خواب ها

  • 1 قطعه
  • 18:11 مدت زمان
  • 101 دریافت شده
در این برنامه، سرود، شعر، طنز و گفت و گو می شنوید.
یک روز گروهی از خوابها تصمیم گرفتند تا دیگر به چشم ها نروند. آنها از چشم ها خسته شده بودند.
خواب نارنجی اتوبوسی را دید. با دوستانش سوار اتوبوس شدند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع