خواب های قشنگ

  • 1 قطعه
  • 11:41 مدت زمان
  • 216 دریافت شده
در این برنامه، سرود، شعر، طنز، قصه های کهن و گفت و گو می شنوید.
در این برنامه در بخش قصه های کهن، قصه ای از قابوسنامه را می شنوید: باران هر لحظه تند و تندتر می شد، سلیم و کریم حسابی خیس شده بودند اما باید به مقصد می رسیدند. شب از راه رسیده بود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع