انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی

  • 1 قطعه
  • 4:45 مدت زمان
  • 69 دریافت شده
تابلو‌های راهنمایی و رانندگی از علائم بسیار مهم در هنگام رانندگی هستن. این تابلوها به سه دسته تقسیم می شوند: 1) تابلو‌های بازدارنده یا انتظامی 2) تابلو‌های هشدار دهنده یا اخطاری 3) تابلو‌های آگاهی دهنده یا اخباری.
یکی ازنیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع