احتیاط کنید! به دست انداز نزدیک می شوید

 • 1 قطعه
 • 4:39 مدت زمان
 • 158 دریافت شده
تابلوی نزدیک شدن به دست انداز، بیشتر به منظور اطلاع رسانی و هشدار برای نزدیک شدن به یک دست اندازه. این تابلو می تونه در حفظ امنیت راننده و سرنشینانش نقش موثری داشته باشه. این تابلو جزء تابلوهای هشدار دهنده و یا اخطاریه....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

 • کاربر مهمان
  😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤗🤗🤗😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗☺☺☺☺☺
 • کاربر مهمان
  😪😪😪😪😪😪😪😪
 • کاربر مهمان
  🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃ا
 • کاربر مهمان
  🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
دسترسی سریع