سفر با اتوبوس در هنگام کرونا

  • 1 قطعه
  • 4:26 مدت زمان
  • 89 دریافت شده
اگه براتون مقدوره، هرگز در ساعت شلوغی وارد وسایل نقلیه عمومی نشین. همچنین حداقل دو متر بین خودتون و افراد دیگر فاصله نگه دارید و تا جایی که می تونین در مترو و اتوبوس کنار فرد دیگه ای ننشینین....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین و مقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع