احتیاط کنید! جاده باریک می شود

  • 1 قطعه
  • 4:22 مدت زمان
  • 101 دریافت شده
تابلوی جاده باریک می شه یکی دیگر از تابلوهای اخطاری و هشدار دهنده است. این علامت به رانندگان وسایل نقلیه می گه که راه داره باریک می شه و باید احتیاط کنن. تابلوی جاده باریک می شه، در کاهش تصادفات جاده ای نقش بسیار مهمی داره....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    چه می کنی
  • کاربر مهمان
    به به خیلی عالی بود
دسترسی سریع